50 Jaar CHJ

Confrérie van de Hasseltse Jenever

Op 22 januari 1974 is de stichtingsvergadering van de Confrérie van de Hasseltse Jenever doorgegaan in de Volksmacht op het Monseigneur Broekxplein te Hasselt. De stichtende leden waren in eerste instantie Willy Smets en Mon Smitt. Verder waren er vier Hasseltse stokers vertegenwoordigd door Louis & Jo Smeets (stokerij Smeets), Godefroid & Adrien Fryns (stokerij Fryns), Louis & Albert Nolens (likeurstokerij Nolens) en Michel Corvilain (stokerij Severy). Andere stichtende leden waren Theodoor Beuls (boekhouder van Smeets), Henri Baert (leraar van de Hotelschool Hasselt) en Alphonse Herbots (ACW-verantwoordelijke voor de Volksmachten in Limburg).

Ze legden die avond de statuten van de confrérie vast en ondertekenden ze ter goedkeuring. Ook werd een draft van het ‘Reglement van Innerlijke (Inwendige) Orde’ besproken en aangepast. Alles werd natuurlijk afgerond met een borrel Hasseltse jenever op het heil van de nieuwe broederschap. Op 7 maart 1974 zijn de statuten van de Confrérie van de Hasselte Jenever in het Staatsblad gepubliceerd en de Confrérie dus rechtsgeldig werd. Daarom vieren wij dit jaar ons 50-jarig jubileum op 23 maart 2023 in ’t Krekelhof. 

Volg de Instagram & Facebook pagina’s van de Confrérie om alle activiteiten te volgen en vier het hele jaar door onze 50ste verjaardag met ons mee!

Sfeerbeelden van de festiviteiten zullen binnenkort hieronder verschijnen.