Het Borrelmanneke

Borrelmènneke in het Hasselts

Het Borrelmanneke

Op 19 september 1981 werd door het Hasseltse stadsbestuur het Borrelmanneke onthuld. Het typerende beeldje over de jeneverproductie naar de hand van Lou Boonman uit Neerpelt kreeg een plaats op de Vismarkt als herinnering aan de rijke jenevertraditie. De Confrérie van de Hasseltse Jenever werd tegelijkertijd zijn beschermheer.

Op de Dag van de Hasseltse Jenever krijgt het Borrelmanneke traditioneel een of meer nieuwe manteltjes omgehangen. Het beeldje bedankt daarbij steevast met het “Hasselts wonder”: het Borrelmanneke zet water om naar jenever.

Het bronzen beeldje symboliseert de vicieuze kringloop tussen graan, jenever, vee, grondontginning en graanproductie: met de draf (pulp van het gestookte graan) werden varkens en ossen vetgemest en met het mest van deze staldieren werden arme heidegronden vruchtbaar gemaakt zodat er opnieuw graan kon geteeld worden voor nieuwe jeneverproductie.

Expo

Tijdens de jaarlijkse Hasseltse Jeneverfeesten wordt ons Borrelmanneke steeds feestelijk aangekleed en uitgedost met een nieuwe outfit die door een bevriende confrérie of organisatie wordt ontworpen en geschonken.

Door de jaren heen kreeg het Borrelmanneke op die manier bijna 100 manteltjes. Tussen deze uitgebreide collectie zitten vrij unieke en originele exemplaren die we na jaren nog eens in beeld willen brengen via onze website.

Sfeerbeelden van Het Borrelmanneke

Tijdens de Dag van de Hasseltse Jenever verzamelen honderden jenever sympathisanten zich rond het Borrelmanneke. Nadat wij het Borrelmanneke zijn nieuwe mantel(s) hebben omgehangen, geschiedt het jaarlijkse wonder waarbij water omgezet wordt naar jenever!